Çocuklarda Tekrarlayan Bronşiolit

  • Home
  • Çocuklarda Tekrarlayan Bronşiolit
Çocuklarda Tekrarlayan Bronşiolit

5 yaş ve altındaki çocuklarda tekrarlayan bronşiolit yaygın olarak görülmektedir. Tipik olarak, bu yaş grubunda yılda yaklaşık 6-8 kez meydana gelen üst solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkilidir. RSV ve rinovirüs gibi bazı viral etkenler de çocukluk çağı boyunca tekrarlayan bronşiolite neden olmaktadırlar.

Viral enfeksiyonlar dışında doğuştan gelen kalp, akciğer, havayolları ve yemek borusuna ait yapısal bozukluklar, bağışıklık sistem yetmezlikleri, reflü, yabancı cismin akciğere kaçması gibi durumlar da tekrarlayan bronşiolitlere neden olabileceği akılda tutulmalıdır.

Astım hastalığının büyük bir çoğunluğunun 5 yaşından önce başlaması nedeniyle tekrarlayan bronşioliti olan çocukların astım yönünden değerlendirilmesi gerekir. Ancak tüm hışıltı ve bronşiolitler astımı göstermez. Neye “hışıltı” denildiği de önemlidir. Bazen burun tıkanıklığı gibi üst hava yoluna ait seslerde de hışıltı ile karıştırılmaktadır.

Ani başlayan öksürük, boğulma hissi ve hışıltısı olan çocuklarda mutlaka yabancı bir cismin solunum yollarına kaçtığı düşünülmelidir.

Çocukta alerjik rinit ve atopik dermatit gibi diğer alerjik hastalıkların olması, ailede alerjik hastalık öyküsü ve astım ilaçlarına iyi yanıt alınması astım olasılığını arttırır. Diğer organlara ait tekrarlayan enfeksiyonlar ise bağışıklık sistem yetmezliğini düşündürür.

Tekrarlayan bronşioliti olan çocuklarda ayrıntılı öykü ve fizik inceleme sonrası şüphelenilen bir hastalık varsa ona yönelik kan tetkikleri ve görüntüleme tetkikleri yapılmalıdır.

Altta yatan bir hastalık yok ise bu hışıltı atakları genellikle 3-5 yaşında tamamen düzelir. Eğer çocukta atopik dermatit, besin alerjisi, alerjik rinit varsa alerji testlerinde duyarlılık gösterilmişse, anne ve babasında astım varsa ve enfeksiyon olmadan hışıltı atakları oluyorsa çocukta astım hastalığı olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle 3 yaşından önce üç ve daha fazla bronşiolit atağı geçiren çocukların astım yönünden araştırılması uygundur.

Leave a comment

Uzm. Dr. Gizem Atakul

Bu site sağlık hizmeti vermemektedir, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacı ile hazırlanmıştır. Sitedeki bilgiler hastalıkların tanı veya tedavisinde kullanılmak üzere verilmemiştir. Tanı ve tedaviler mutlaka bir hekim tarafından yapılması gereken işlemlerdir. Site içeriğinin bir şekilde tanı ve tedavi amacıyla kullanımından doğacak sorumluluk ziyaretçiye aittir.